گشتی

رۆلێ حەیرانۆكێ د فولكلۆرێ كوردی دا

صلاح رۆژبەیانی

جارێ بەری ئەم بچینە د ناڤ كویراتییا بابەتێ حەیرانۆكێدا پێدڤییە ئەم چەندەكێ لسەر واتەیا پەیڤا فولكلور راوەستین و چەند رۆنكرنەكان بدەینە سەر  پەیڤا فولكلۆر و چەوانییا پەیدابوونا ڤێ پەیڤا جیهانییا بەربەلاڤ كا بنیاتێ وێ ژ كیڤە سەرهلدایە و دیرۆكا پەیدابوونا وێ.

پەیڤا فولكلۆر Folklore پەیڤەكا لێكدایە و ژ دوو بڕگەیان پێك دهێت و واتایا وێ ژی ئانكو مانا كەلتۆرێ گەلان و كەلەپۆرێ مللەتان و بنیاتێ پەیڤا فولكلۆر ژی لاتینییە و گەلەك د ناڤ مللەتێن ئەورۆپیدا دهێتە ب كار ئینان، ب تایبەتی ژی ژ ئالییێ مللەتێن ئەلمانی و ئنگلیزی و یۆنانی ڤە.

شوینوارناسێ ئنگلیزی (سیر ولیەم جۆن تۆماس) بوو ئێكەم جار پەیڤا فولكلۆر بۆ مژارێن كەلەپۆری لسالا (1846) بكار ئینایە، هەروەسا هەردوو زانایێن ئەلمانی (ولیەم گرین و یاكۆپ گریم) ل سالانێن (1875) د دەستپێكا ڤەكۆلینێن خوە یێن زانستیدا ل دۆر فولكلۆری دهێنە نیاسین.

(مەگسیم گۆرگی) د گۆتنەكا خوەدا دبێژیت: (چادرا ئەدەبیاتا فولكلۆرە)، هەلبەت ئەڤ گۆتنە ژی ب جوانی و تێروتەسەلی گرنگییا فولكلۆری خویا و ئاشكرا دكەت.

فولكلۆر ژ دوو بەشان پێك دهێت ئەو ژی كەلتۆری و زارگۆتنە كو ڤان پشكێن ل خوارێ ب خوەڤە دگریت (پەندێن پێشینان، مەتەلوك، پێكەنین، هەلبەست، ستران، پێگوتن، چیڕۆك، داستان، ئەفسانە، حەیرانۆك)، ئەم دێ ل ڤێرێ لسەر حەیرانۆكێ راوەستین كو ب پشكەكا هەرە گرنگ یا فولكلۆری دهێتە نیاسین.

حەیرانۆك یان پیرەپایزۆك ب زارێ ئەڤینداران دهێتە نیاسین و هەكەر ئەم ب باشی سەحكەینە حەیرانۆكێ چێ دبیت وەكی هەڤالجێمكێ سترانێ بۆ مە دیار بیت و بێتە نیاسین ژ بەركو گەلەك ژ سترانێ دویر نینە ژبەركو حەیرانۆكێ رتم و سەلیقا خوە یا تایبەت هەیە و زوی و ب ئاسانی دكەڤیتە سەر ئەزمانێ مرۆڤی.

حەیرانۆك پتر د ناڤا تەخا گەنجاندا پەیدابوویە، ب تایبەتی ئەو كچ و كوڕێن ئاشق و ئەڤیندار،

و وان كچ و كوڕێن ئەڤیندار ب رێیا حەیرانۆكێ دەربڕین ژ ئەشق و ئەفینا خوە كرینە بۆ هەڤدو،

ئەڤینداران ب رێیا گۆتنا حەیرانۆكێ بەحس ل  جوانی و نازكی و دلسۆزی و وەفادارییێ كرینە،

هەروەسا ب رێیا حەیرانۆكێ بەحسێ بەختڕەشی و بێمرادی و نەگەهشتن ب هەڤدوو و بەحسێ ڕێگرییا دەیباب وبرا و مایتێكرنێن نەحەز و نەیاران و بەكرۆك و عەوانا كرینە، هەروەسا ب رێیا حەیرانۆكێ بەحس ل مێرخاسی و چەلەنگی و ئازایەتییا هەڤدوو كرینە  و ب دەهان سالوخەتێن دی..

ژبەر حەزا من بوو حەیرانۆكێ من هزر كر لسەر ئاوایێ فولكلۆری دەست بدەمە نڤیسینا حەیرانۆكێ و ل دوماهییێ شیام كۆمەكا مەزن ژ حەیرانۆكان بنڤیسم كو هژمارا وان (280) مالكێن حەیرانۆكێ نە كو كوڕ و كچ دهاڤێنە بەرئێك و كرینە د پەرتووكەكێدا ب ناڤێ (حەیرانۆكێن نوی ڤەهاندی).

مە گۆت كوڕ و كچێن ئاشق و ئەڤیندار ب رێیا حەیرانۆكێ دەربڕین ژ ئەشق و ئەڤینا خوە كرین بوو هەڤدوو.

هەكەر ئەم سەحكەینە د ڤان مالكێن ل خوارێ دێ بینین كا چاوان ئەڤینداران پەسنا جوانییا هەڤدوو كرینە ب رێیا حەیرانۆكێ، بۆ نموونە دەما كو دبێژیت:

كوڕك دبێژیت:

كچكێ دینێ…

 تە چاڤ ڕەشێ چاڤ قەترانێ

تە روی بەفرا چیاكێ سیپانێ

هندی چاڤێ خوە دگێڕینم

تە نابینم ل گەڕا دیلانێ.

كچك لێ ڤەدگێریت و دبێژیت:

كوڕكو دینۆ…

 چاڤێت من رەشن قودرەتی نە

دلكێ من رەبەنێ پڕ ئەڤینە

هەكەر خودێ حەز كەت

دوو چاڤێن رەش بۆ لاوكێ من دیاری نە

هەروەسا كوڕك دبێژیت:

كچكێ دینێ…

بەفرێ لێ كر ژ هەردوو ملا

خویسار كەفتە سەر سۆر گولا

من خولامێ چەند دجوانن

جۆت كەزیكێت لسەر ملا

كچك ژی بەرسڤێ ددەت و دبێژیت:

كوڕكۆ دینۆ…

دێ تو وەرە و تو كەرەمكە

یاركا تەمە تو ب خودێ كەی شەرم نەكە

هەردوو رویكێت من بۆ تەنە

ڤێجا وەرە و خوە تێوەركە

ژ لایەكێ دیڤە و ژ بەر مایتێكرنێن خەلكی و بێڕێزكرنا ئەڤینا وان و دانان و چێكرنا ئارێشە و ئاستەنگان ل هەمبەر ئەڤینا وان ئاشق و ئەڤینداران ب ڤی شێوەی دەربڕین ژ وان جۆرە مرۆڤان كرینە ب رێكا حەیرانۆكێن خوە، بۆ نموونە دەما كوڕك دبێژیت:

كچكێ دینێ.

هەوار و سەد هەوارە

خەلك ل مە بوون گورگێ هارە

نێ نە عەیبە و نە قبحەتە

هەكەر بێژم كچك یارە

كچك بەرسڤێ ددەت و دبێژیت:

كوڕكۆ دینۆ…

هەیلا ل مێ هەیلا ل مێ

بەكرۆكا ئاگر بەردا دنێ

كوڕە لاوكێ من تەرقاندن

ئەزا رەبەن مامە ب تنێ

یان دەما كوڕك دبێژیت:

كچكێ دینێ…

تە سینگ و بەر كێلیا شەدا

من تو خواستی بابێ نە دا

خودێ خراب بكەت مالا فەساد و عەوانا

بوونە رێگر و كەفتنە د رێكا مە دا

دیسان كوڕك دبێژیت:

كچكێ دینێ…

چیاكێ گوندێ مە ب دار هێژیرە

خورت و تۆلاز لێ دكەن نێچیرە

خودێ خراب بكەت مالا نەحەزا

چاوا دبێژن شەنگە یاركا تە یا پیرە

كچك بەرسڤێ ددەت و دبێژیت:

كوڕكۆ دینۆ…

چیاكێ گوندێ مە ب دار گوهیشكە

تاژیا بەردا دویڤ كێڤریشكە

كۆرەهی ب چاڤێت وە دا بێتن

چاوا نزانم یاركێ من كیشكە

پتر ب بینه‌

بابه‌تێن وه‌كهه‌ڤ

Back to top button