ئەدەب

                        ڤەڕێژ

  ناجی تاها بەرواری

1- كویڤی: 

دەمێ‌ كویڤی

بێ‌ ژێدەر و بێ‌ خوێبەر ماین

بێ‌ لاڤەلاڤ

دجهوڕەكێ‌ ڤالا دا

خۆ كویساند و هەلفڕنجین

بەرەڤ كەنالەكێ‌ بارانی

دەست داهێلان

 سەرئەڤراز و ژێهەل فڕین

ل ڤێ‌ شەرگەهێ‌

میری سەرێن كەهی بڕین

هەمی گوڤ و هەمی كوتان

د هەڤڕكیەكا ستەوردا

ماچی كر خوین.

 2- كانی:

د چللەیێ‌ هاڤینەكا

ڤولكانی دا

گەرم د كەلی و

د رویباراندا ئاڤ دقەرسی

د رێبارا پەروەریێ‌ دا

هەمی ئەو پێلێن

چیا سمتین

مانە برسی

نان ژ تێریێ‌

داكەت و

چاڤێن گەرۆك

قوشان قوشان

داڕژیان

هێلان كورسی.

3- دەم:

د خێڤەییێ‌ دا

من و دەمی هەڤدو د شكاند

من خەیالێن پاشڤەڕۆ

بلند دكرن

رەوشەنێ‌

ل دەرازینكا بەهیێ‌

ب بەژنا خویل

سەر بۆ نشیڤیێ‌ چەماند

هەڤبەری من

بێ‌ دەستویری

دەم ئەرنی و

دادگەهێ‌

تاریگەها كولەتیێ‌

هەمبێز كر و

پەیڤا بریارێ‌ راگەهاند .

 4- گول:

سورە گولێ‌

پشكوژا خۆ راڤە بكە و

ژێ‌ وەرە دەر

ژبوونا تە

مە گوڕستان

ب هەستیان ئاڤاكرن

ژ خوینێ‌ ڕا

نودراندن

دەریایێن سور

گۆَلێن بێ‌ دەر

ژفرینێ‌ داوەشیاین

خوازوكیێ‌

تەڤنەكێ‌ زیز

راچاند و

ئاستەنگ هێلان

بێ‌ لنگ و پەڕ.

5- رێزان:

ئەز تێهنیێ‌ تاڤیەكێ‌ مە

بلا ژ راڤێن

رەشە عەورەكێ‌

تێر برویسی و خورت

بباریت

تۆ گرتیا كڤانەكێ‌

سنگە پێ‌ یی و

نەڕكدایە و دكوكا خۆ دا

نا لڤلڤیت

ئەز و تۆ

د ڕۆگەها هشیێ‌ دا

هەڤپشكین

ژ نیڤا رێ‌ ئەم ڤەگەڕین

خوها مە دێ‌ ڤەژیتەڤە و

رێڤنگێ‌ خۆسەریێ‌

دێ‌ توخیبێن گیرۆ بڕیت

پەیاما بهارەكا رەنگین

دمەژیەكێ‌ خورستی دا

 دێ‌ هەلێت و یەكسەر گەهیت

  دهۆك

 2022

پتر ب بینه‌

بابه‌تێن وه‌كهه‌ڤ

Back to top button