ئەدەب

گەڕیان و پرس

جەگەر كەمال ڕێكانی

ئەز گەڕیام

دا بپرسم

ل تاخ و گوند و باژێڕان

ئەرێ‌ گەلۆ كێ‌ دیتيیە

تەیر بشێت بێ پەر بفڕیت؟!

مال بێ ستوین خۆ راگریت؟!

ماسی بێ ئاڤ قەت نەمریت؟!

ئەز چووم و هەر گەڕیام

ل نهال و دەشت و چیا

ل تەڤ ئەردا سەرێن رێیا

لێ‌ چ بكەم من نەدیت و قەت نەدیت

ئێك بێژیتە من

تەیر دشێت بێ پەڕ بفڕیت!

و مال بێ ستوین دێ‌ خۆ راگریت!

نەخێر من نەدیت و قەت نەدیت

ئێك بێژیتە من

ماسی دێ‌ شێت بێ ئاڤ ژیت و نەمریت!

لەورا من دا رێكێ‌

و چووم و چووم و.. چووم

دا وەربگرم بەرسڤا خۆ

چونكی نەشیامە دلێ‌ خۆ

لەورا ئەز نەراوەستام

و چوومە نك

تەمبیرڤانەكێ‌ و گۆتێ‌:

تەمبیرڤانۆ ببێژە من

سەرێ‌ من ب ڤێ‌ پرسێ‌

دئێشیت و یێ گێژە

برینا من یا دژوارە

و یا روحا من دكێشە

تو ب خودێ‌ كەى بۆ من بێژە

ئەرێ‌ بێ داڤێن تەمبیرێ‌

تەمبیر دهێت ژەنین؟

تەمبیرڤانی كرە كەنی و گۆت:

ئەز خولام.. یا ئەزبەنی

تو دزانی بۆچی دكەمە كەنی؟

من گۆت: تەمبیرڤانۆ دێ‌ بێژە

كەلا دلێ‌ خۆ داڕێژە

وی گۆت: ما چ بێژم

نێ‌ تەمبیر ب وان تەمبیرە

گەر ئەو نەبن

وەك مرۆڤەك ئێخسیرە

كەنگی تە دیتيیە ئێخسیر

ل بەر دارێ‌ سێدارێ‌ كەنین

داكو نوكە مۆزیك بێ داڤ بهێت ژەنین؟

ئەز چووم داكو هێشتا بگەڕم

دا وەربگرم بەرسڤا خۆ

و تەنا ببیت ئەڤ دلێ‌ من

ئەز گەڕیام و چووم و.. چووم

من دیت باغەڤانەك

من ژ وی ژی پرسی

ئەرێ‌ تو نابێژیيە من باغەڤانۆ

ما باغ بێ گول و دار دشێت ببیتە باغ؟!

وی گۆتە من: نێ‌ باغ ب دار و گولان باغە

 گه‌رئەو لێ‌ نەبن، باغ نە باغە

باغ بەس ئاخە

كەلەخەكێ‌ مریيە، نەیێ ساخە

ل وی دەمی

من زانی

نە تەیر دشێن بێ پەر بفڕن

نە ژی مال دشێن بێ ستوین خۆ راگرن

و نە ماسی دشێن بێ ئاڤ بژین و نەمرن

و نە تەمبیرڤان بێ داڤێن تەمبیرێ‌

دشێن موزیكێ‌ ب ژەنن

و نە ژی باغ دشێن بێ دار و گول بمینن باغ

و نە باغەڤان بێ باغ دبیتە باغەڤان

ئەز چووم و چووم و.. چووم

ل سەر گرەكێ‌ بلند

و ب دەنگەكێ‌ مەلیل و نزم

من گۆت و هەر بۆ خو دگۆت

ئاخ و هزار جاران داغ

ئەگەر هۆسا ببۆریت

پانێ‌ ستوینا وارێ‌ من

ڕۆژ بۆ ڕۆژێ‌

یا پرت پرت دبیت

ئەگەر كەس لێ‌ نەبیت خودان

كێم یا مای ئەو ژ بن بچیت

و مالا من وێران و كاڤل

و بن ئاخ ببیت بن ئاخ ببیت!

پتر ب بینه‌

بابه‌تێن وه‌كهه‌ڤ

Back to top button